Contact

Tel: +82-31-810-5114
Reservation: +82-31-810-6114
Emergency Center: +82-31-810-7119
(10475) Myongji Hospital, 55 (Hwajeong-dong), Hwasu-ro 14 beon-gil, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, South Korea

지도크게보기