Эсийн эмчилгээний холбоосууд

  • БНСУ-ын Үүдэл эсийн эмчилгээний хүрээлэн http://www.stemtx.co.kr
  • БНСУ-ын Генийн үүдэл эсийн эмчилгээний хүрээлэн http://www.ksgct.org
  • Азийн эсийн эмчилгээний хүрээлэн http://www.asianct.org
  • АНУ-ын Үндэсний эрүүл мэндийн мэдээлэл судалгааны газарын үүдэл эсийн мэдээлэл http://stemcells.nih.gov
  • “Миннесота” Их сургуулийн харъяа “Үүдэл эсийн судалгааны газар” http://www.stemcell.umn.edu
  • Их Британий “ Нөхөн сэргээх Анагаах ухааны төв” http://www.crm.ed.ac.uk
  • Японы Киотогийн Их сургууль “ IPS эс судлалын хүрээлэн” http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/e/