Эсийн эмчилгээний

Эсийн эмчилгээ нь дэлхий дахины анагаах ухаанд нэгэн зэрэг анхаарлын төвд орж буй салбарын хувьд, орчин үеийн анагаах ухааны хүчин мөхөсдөж буй эдгэшгүй, ховор, гэмтлийн гаралт өвчинийг эмчилнэ.

НАРИЙВЧЛУУЛ|АХ

эсийн эмчилгээний төв