• Mёнжи эсийн эмчилгээний төвийн эмч нар нь эмчилгээ, судалгаа, сургалтаар дамжуулан илүү үр дүнтэй эмчилгээний аргыг боловсруулахад зүрх сэтгэлээ зориулж байна.

Үзлэг

Үзлэг

Эсийн эмчилгээ хийлгэх өвчтөнд эмчилгээний талаарх зөвлөгөө өгөх, эмчилгээний хөтөлбөр боловсруулах, клиникийн мэдээлэл боловсруулах, олон талт эрүүл мэндийн хамтын ажиллагааны зөвлөгөөн

Судалгаа

Судалгаа

Эмч Судлаачдын дотоод уулзалт, хамтын ажиллагаатай түншүүдтэй хамтарсан судалгаа хийх, бага хурал зохион байгуулах болон хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох зорилготой.

Сургалт

Сургалт

Эрүүл мэндийн салбар болон олон нийтийн дотоод гадаад зорилтот хэсгүүдийг сүүлийн үеийн эсийн эмчилгээний талаарх мэдээ мэдээллээр хангах.

Хорт хавдрын эсрэг дархлааны төв

Рүгэриг эмчилгээний төв

Өвдөгний үеийн нөхөн сэргээх төв