Рүгэриг төв

Рүгэриг өвчин гэж ямар өвчин бэ? Рүгэриг өвчин гэж нэрлэгддэг энэ өвчин нь булчин хатангиршиж хатуурсанаас хөдөлгөөний мэдрэлийн эсийн үхлээс болж булчингууд доройтох өвчин юм. Маш бага багаар явагддаг энэ өвчлөл нь дөрвөн мөчийн хатангиршилаас эхлээд сүүлдээ амьсгалын булчин хүртэл ажиллагаагүй болж үхэлд хүргэх ч үе бий. Рүгэриг өвчнийг яаж эмчилдэг [...]