Өвдөгний зөөлөн эдийн дахин сэргээх төв

Өвдөгний зөөлөн эдийн гэмтэл, өвчлөл гэдэг нь? Насжилтаас хамаарч үенд өөрчлөлт орох, булчин сулрах, залуудаа хэт тарган байх, ачаалалтай дасгал хөдөлгөөн хийх, гэнэтийн осол зэрэг нь өвдөгний мөгөөрсийг гэмтээх шалтгаан болно. Лугшиж хүчтэй өвдөхөөс эхлэн өвдөгний үеийг хөдөлгөж чадахгүй хэмжээнд хүртэл тэсвэрлэхийн аргагүй өвдөлт үүсэх бөгөөд нэг удаа гэмтсэн зөөлөн эд нь [...]