Орчин үеийн өндөр зэрэглэлийн нөхөн төлжих анагаах ухаан, эсийн эмчилгээ

  • Эсийн эмчилгээ нь дэлхий дахины анагаах ухаанд нэгэн зэрэг анхаарлын төвд орж буй салбарын хувьд, орчин үеийн анагаах ухааны хүчин мөхөсдөж буй эдгэшгүй, ховор, гэмтлийн гаралт өвчинийг эмчилнэ
  • Биеийн амьд эсийг аюулгүй(safety), шалгагдсан(identity), үйлчилгээтэй(strength),чанартай(quality), ариун цэвэр(purity) гэх мэт Улсын хяналтын шалгуурыг давсаны дараа эмчилгээнд нэвтрүүлдэг.
  • Дархлааны эсийн эмчилгээ, үүдэл эсийн эмчилгээ

Дархлааны эсийн эмчилгээ, үүдэл эсийн эмчилгээ

cell_info_tab_01

3 үеийн хавдрын эсрэг эм

Өөрийн дархлааны эсийг хүчтэй болгож хавдрын эсийг үхүүлнэ.

Дархлааны эс нь Т эс ба NK эс гэж ангилна

Сөрөг нөлөө бараг байхгүй энгийн амьдралд нөлөөгүй

Эмчилгээний нөлөө+өвчин дахилтыг багасгах нөлөөтэ

Төрөл бүрийн хорт хавдрын эмчилгээнд тохиромжтой

cell_info_tab_02

Эрүүл эсийг ялгаж гэмтсэн эсийн дахин нөхөн төлжүүлнэ

Чөмөг, Хүй зэргээс гаргаж авсан эсийг хэрэглэнэ

Насанд хүрэгчдийн үүдэл эс, үр хөврөлийн үүдэл эс, плурипотенциал эс(Induced Pluripotent Stem Cell) гэж ангилна

урьдын эмчилгээг боловсронгүй болгож, нөхөн сэргээх эмчилгээ гэх мэтийг хамтад нь үзүүлнэ

Рүгэриг, зөөлөн эдийн гэмтэл, зөнөх, зүрхний өвчин гэх мэт эдгэшгүй ховор өвчинд тохиромжтой

Орчин үеийн өндөр зэрэглэлийн нөхөн төлжих анагаах ухаан, эсийн эмчилгээ

Төрөл бүрийн хорт хавдар: Дархлааны эсийг ашиглан хүчирхэгжсэн дархлааны чадвараар хорт хавдрын эсийг үхүүлэхэд ашиглана
Рүгэриг: Шилжүүлэн суулгасан үүдэл эсийг ашиглан хөдөлгөөний мэдрэлийг үхжихээс сэргийлэх, мэдрэлийн үрэвслийг багасгах ашиглах
Өвдөгний зөөлөн эдийн элэгдэл: Элэгдсэн хэсэгт үүдэл эсийг шилжүүлэн суулгах зөөлөн эдийн эсийг дахин ургалтыг түргэтгэх